کلمه کلیدی: اسلحه شاه‌ کش در تهران!
  • اسلحه شاه‌ کش در تهران! +عکس

    در بیست و ششمین طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت یک قبضه اسلحه شاه‌ کش کشف شد که در ادامه می‌توانید اطلاعاتی از چگونگی استفاده از این اسلحه تروریستی بخوانید.