کلمه کلیدی: استینینگر
  • مرگ عجیب یک شهردار

    شهر «برونو ام این» در اتریش را به عنوان محل زندگی «هانس استینینگر»، شهرداری می‌شناسند که به طرز عجیبی کشته شد.