کلمه کلیدی: استخر جان پسر 9 ساله را گرفت
    • حوادث

    استخر جان پسر 9 ساله را گرفت

    مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: شب گذشته غرق‌شدگی پسر 9 ساله‌ای در استخر به 115 اورژانس گزارش شد که پس از احیای کودک توسط تکنسین‌های اورژانس وی به علت ایست قلبی فوت کرد.