کلمه کلیدی: استخر ائل گلی تبریز با ۵٫۵ هکتار وسعت، گنجایش ۷۲۰۰۰۰ متر مکعب آب را دارد
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد