کلمه کلیدی: اروپا اقدامات لازم برای حفظ برجام را انجام نداده است