کلمه کلیدی: ارائه الکترونیکی «کارنامه» به دانش‌ آموزان از اول مهر
  • سرپرست آموزش و پرورش خبر داد؛

    ارائه الکترونیکی «کارنامه» به دانش‌ آموزان از اول مهر

    سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ارائه «کارنامه» و «پرونده سلامت و بهداشت» دانش آموزان به صورت الکترونیکی از اول مهرماه خبر داد و گفت: این امر در مدارسی که بسترهای الکترونیک آنها فراهم است، انجام خواهد شد.