کلمه کلیدی: ادامه گرما در برخی از نقاط کشور / هوای تهران خنک می‌شود