کلمه کلیدی: اختلال در پروازهای فرودگاه دبی به دلیل حضور یک پهپاد