کلمه کلیدی: اجیر‌کردن آدمکش ‌70 میلیونی برای قتل پدر