کلمه کلیدی: ابرخودروی هیبریدی فراری رونمایی می شود