کلمه کلیدی: ابتذال اخلاقی
  • آسیب شناسی وضعیت گردشگری ایران

    یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی در وضعیت موجود گردشگری کشور؛ ابتذال اخلاقی است که چهارمین الویت مقام معظم رهبری در مبارزه با آسیب های اجتماعی کشور است.

  • امام جمعه موقت تهران:

    FATF برای تسلط بر منابع مالی کشورها طراحی شده است

    امام جمعه موقت تهران گفت: FATF از طرف خزانه‌ داری آمریکا و برای تسلط بر منابع مالی کشورها طراحی شده و مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم دروغ است چرا که مادر تروریسم و پولشویی اروپا و آمریکا و اسرائیل هستند.