کلمه کلیدی: آیت‌الله نوری همدانی:مردم پول‌شان را به بانک‌ها ندهند
  • انتقاد آیت‌الله نوری همدانی از ربا خواری در بانک ها

    آیت‌الله نوری همدانی به موضوع ربا در فعالیت‌های بانکی اشاره کرد و گفت: امروز بانک‌های خارجی در دست یک درصد از ثروتمندان بوده و این افراد با رباخواری چاق‌تر شده؛ روز به روز پول آنان بیشتر و ۹۹ درصد دیگر مردم فقیرتر می‌شوند.