کلمه کلیدی: آیا ترکیه عضو ناتو باقی می‌ماند
  • آیا ترکیه عضو ناتو باقی می‌ماند

    بیش از نیم قرن است که ترکیه نه تنها عضو ناتو است، بلکه تا اندکی پیش از این، نبض سیاست‌های آمریکا در منطقه نیزمحسوب می‌شد. حتی روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در چارچوب سیاست‌های کلان ایالات متحده آمریکا مبتنی بر خاتمه حمایت از دیکتاتوری‌های نظامی و حمایت از دموکراسی‌های نیم‌بند قابل تحلیل است، اما این حزب ایدئولوژی خاص خود را دارد و توانسته حمایت مردمی برای خود کسب کند.