کلمه کلیدی: آمریکا دشمنی خود را از مسیرهای دیگر جستجو می کند /بماند
    • سياسي

    در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد

    آمریکا دشمنی خود را از مسیرهای دیگر جستجو می کند

    عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:هر چند آمریکا با شکست تاریخی در طبس ،درس عبرت گرفت تا از نظر نظامی با جمهوری اسلامی ایران درگیر نشود اما اهداف استکباری خود را همچنان از مسیرهای نفوذی دیگر جستجو می کند.