کلمه کلیدی: آمریکا برای بی‌اثر کردن قانون تمدید تحریم‌های ایران اقدام کند