کلمه کلیدی: آمانو از تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد