کلمه کلیدی: آفریقای ایران کجاست؟
  • آفریقای ایران کجاست؟ +عکس

    درست است که رفتن به کویر همیشه هیجان‌انگیز و پر از چالش است، اما گاهی بعضی جا‌ها به جز خاصیت کویری بودن چند گزینه و پیشنهاد خوب دیگر هم برایتان دارد.