کلمه کلیدی: آشنایی با ایراد‌های خودرو از کاهش توان تا بالا رفتن آمپر