کلمه کلیدی: آرتاش تومانیان
  • سفیر ارمنستان مطرح کرد:

    اصفهان ویالون اول کنسرت ایران

    سفیر ارمنستان به نقش بی‌بدیل اصفهان در صحنه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: ما ایران را کنسرتی توصیف می‌کنیم که ویالون اول آن اصفهان است.