کلمه کلیدی: آتش سوزی در کارخانه شهرک شکوهیه قم 6 مصدوم بر جای گذاشت
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد