کلمه کلیدی: آبگرفتگی ۷۸ نقطه تهران
  • آبگرفتگی ۷۸ نقطه تهران

    به گفته سردار مهماندار، بیش از ۱۰۰ نقطه مهم در تهران دچار آبگرفتگی شده است و در بزرگراه‌های تهران ترافیک گزارش شده است.