کلمه کلیدی: "پارادایم شیفت به عقب؛ استراتژی اردوغان در خاورمیانه"
  • "پارادایم شیفت به عقب؛ استراتژی اردوغان در خاورمیانه"

    طی چند روز اخیردولت آنکارا در عملیاتی از قبل طراحی شده به تمامیت ارضی سوریه تجاوز کرد. این در حالی است که ارتش ترکیه پس از شعله ور کردن جنگ بدست معارضان سوری به بهانه‎های مختلف چندین بار به سوریه یورش برد اما در این میان، تاریخ حمله اخیر ترک ها به حاکمیت دمشق جای بسی تأمل دارد. روزشماری که با پانصدمین سالروز نبرد «مرج دابق» در دوران امپراطوری عثمانی تقارن یافت.