کلمه کلیدی: نیازی به واردات مرکبات نیست/خرید ۱۰۰۰ تن کیوی یخ زده