کلمه کلیدی: ضعف در قانون مشکل اصلی نظارت بر مدارس خاص
  • معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:

    ضعف در قانون مشکل اصلی نظارت بر مدارس خاص

    معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس قانون وزارت آموزش و پرورش مسئول نظارات و جلوگیری از مدارسی که خارج از برنامه ابلاغی فعالیت میکنند نیست. و ابزار لازم برای جلوگیری از فعالیت آنها را ندارد.