کلمه کلیدی: امکان دسترسی فعالان بخش خصوصی به سامانه نیما فراهم شد
  • اطلاعیه بانک مرکزی

    امکان دسترسی فعالان بخش خصوصی به سامانه نیما فراهم شد

    بدین وسیله به اطلاع تمام اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های محترم می‌رساند بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارایه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی آنها را دارد.