کلمه کلیدی: اعمال شب نوزدهم ماه رمضان
  • اعمال شب نوزدهم ماه رمضان

    شب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت آن نمی‌رسد و عمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه و در آن شب تقدیر امور سال مشخص می‌شود.