کلمه کلیدی: آمریکا و هم‌ پیمانانش جرات شلیک حتی یک گلوله به ایران را ندارند