• 0

باند شکارچيان شب در کمين رانندگان کاميون بودند

چهارشنبه 17 بهمن 1380 ساعت 21:46
سه سارق حرفه ای و خطرناک که با تشکیل باندی موسوم به شکارچیان شب اموال کامیون ها را می ربودند، توسط ماموران دایره 20 آگاهی تهران دستگیر شدند
ماموران آگاهی رباط کریم هنگام گشتزنی در حوزه استحفاظی خود، به سرنشینان یک دستگاه وانت آبی رنگ که چند کارتن را حمل می کرد، ظنین شدند و پس از متوقف کردن خودرو و شنیدن اظهارت ضد و نقیض از سوی راننده به نام اکبر - ب، وی را برای تحقیق به آگاهی شهریار انتقال دادند. متهم عنوان کرد که با همدستی 3 نفر دیگر، شبها با کمین در مسیر رفت و آمد کامیون ها، به تعقیب آنها پرداخته و هنگامی که رانندگان برای استراحت در حاشیه جاده متوقف میشدند، آنها باپاره کردن چادر کامیونها، اموال موجود را به سرقت می بردند.با این اعترافات ، پرونده برای رسیدگی به دایره 20 آگاهی تهران ارجاع و در تحقیقات صورت گرفته از سوی کارآگاه