• 0 1
  • 0

نامه هشدارآمیز وزیر نفت ایران به رییس اوپک

یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت 14:20
وزیر نفت کشورمان در نامه‌ای خطاب به وزیر انرژی و صنعت امارات متحده عربی و رییس کنفرانس اوپک ضمن یادآوری تصمیماتی که در جلسه اخیر اوپک گرفته شد، با اشاره به اقدام برخی اعضای اوپک به افزایش تولید فراتر از توافق و انجام درخواست آمریکا هشدار داد:ما درخصوص واگذاری سهم تولید یک کشور به اعضای دیگر تصمیمی نگرفتیم.

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، بیزن زنگنه خطاب به سهیل محمد المزروعی نوشت: براساس تصمیم گرفته شده توسط کنفرانس اوپک مقرر شد کشورها تلاش خود برای پایبندی کلی اوپک ۱۲ عضو و کاهش میزان آن به ۱۰۰ درصد از تاریخ اول ژوییه ۲۰۱۸ تا پایان بازه زمانی مندرج در قطعنامه یاد شده به کار گیرند و قرار شد کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک – غیراوپک تولید را رصد کرده و مراتب را به رییس دوره‌ای کنفرانس اوپک گزارش کنند.

ایران در خصوص واگذاری سهمیه تولید یک کشور عضو به اعضای دیگر تصمیمی اتخاذ نکرده است. در واقع براساس مندرجات قطعنامه با درخواست از کمیته مشترک وزارتی نظارت به توافق اوپک – غیراوپک به منظور رصد بازار و گزارش‌دهی به رییس دوره‌ای اوپک بررسی این موضوع به رییس دوره‌ای کنفرانس واگذار شده تا از طریق برگزاری کنفرانس فوق‌العاده و یا مکاتبه با کلیه اعضای اوپک و رسیدن اجماع این موضوع را حل و فصل کند.

هرگونه افزایش در تولید توسط هر عضوی از اوپک فراتر از تعهدات درج شده در بیانیه کنفرانس‌های ۱۷۱ و ۱۷۴ اوپک ناقض توافق مورد بحث است.

زنگنه از طریق این نامه از رییس کنفرانس اوپک تقاضا کرد که به کلیه کشورهای عضو منعکس کند که نسبت به تعهدات خود و تصمیمات گرفته شده توسط اوپک در کنفرانس‌های ۱۷۱ و ۱۷۴ پایبند بوده و از انجام هرگونه اقدام یک جانبه که موجب وارد آمدن آسیب به وحدت و استقلال سازمان اوپک می‌شود، خودداری کند.

ایران در جلسه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک – غیراوپک، اعلام کرد که هرگونه افزایش یک جانبه تولید توسط کشورهای عضو بیش از میزان تعهد آنها درج شده در صورت جلسه تصمیمات اوپک آمریکا را تهییج می‌کند تا علیه ایران اقدام کند. متاسفانه رفتارهای یک جانبه برخی کشورهای عضو باعث تضعیف بنیان و اساس سازمان ما می‌شود.

تصمیمات اوپک به گونه‌ای نیست که بر پایه آن بتوان اقدام برخی