• 2 1
  • 1

صالحی:

نشاط هسته ای ما از بین نرفته است

یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 ساعت 00:46
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه طرفهای مذاکره کننده ایران در شورای امنیت در مقابل فعالیتهای هسته ای ایران خواهان مصوباتی شدند که طی آن ایران باید غنی سازی را معلق کند افزود: ما فعالیتهای هسته ای را معلق نکرده و نخواهیم کرد و مذاکرات هنوز در حال طی شدن و نشاط هسته ای ما از بین نرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر صالحی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با بیان اینکه اکنون مذاکرات وارد جزییات شده است و در لوزان به مفاهیم مشترکی درباره محورهای اصلی مذاکرات از جمله نطنز ، فردو و اراک رسیدیم افزود: وارد این عرصه شده ایم که مفاهیم مشترک به توافقنامه تبدیل شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در روزهای اخیر در وین بخشی از مسائل ابهام زدایی شد و طرفهای مقابل لغو یکجای تحریمها را پذیرفته اند.

وی گفت: مفاهیم مشترک کنونی تعهدآور نیست اما از این به بعد به جزئیات می پردازیم و کارشناسان در این باره مذاکره می کنند.
صالحی افزود: اصل روشن است که باید چه کنیم و در وین درباره بحث تحریمها مذاکره داشتیم.
وی گفت: مسائل حقوقی و فنی روشن است و بحث تحریمها نیز باید روشن شود بویژه پس از گزاره برگی که آمریکاییها منتشر کرده اند.

آمریکاییها درست و نادرست را قاطی کردند

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آمریکاییها در انتشار گزاره برگ مذاکرات لوزان درست و نادرست را با یکدیگر قاطی و تشویش فکری ایجاد کردند.
وی با بیان اینکه مذاکره فن است و باید در باره آن کتاب نوشت گفت: طرفهای مذاکره کننده به خود اجازه می دهند از هر ابزاری در مذاکره استفاده کنند که دست بالاتر را داشته باشند.
صالحی افزود: از جمله ابزاری که در مذاکره استفاده می شود رسانه ، افکار عمومی و عصبانی کردن طرف مقابل است.
وی گفت: آمریکاییها چون امپراطوری رسانه ای را در دست دارند می توانند افکار عمومی را آنچنان که می خواهند بسازند اما حقیقت را نمی توانند کتمان کنند.
صالحی افزود: مواردی است که پس از پایان مذاکرات و اصول توافقنامه و مبرهن شدن نتایج می توان درباره آن صحبت کرد.
وی گفت: امروز متوجه شدم رسانه های رسمی کشور بیش از گزاره برگ آمریکاییها مواردی را مشابه گزاره برگ منتشر کرده بودند و رسانه های خارجی از این مطالب استفاده کردند.
صالحی افزود: آمریکاییها در گزاره برگ خود برای توجیه مخالفان و افکار عمومی کشور خود درست و نادرست را قاطی کردند.
وی گفت: انتظار داشتیم در گزاره برگ آمریکاییها موارد درست را بیشتر و نادرست را کمتر می آوردند که منجر به تفسیر و استنباط نادرست نشود.
صالحی افزود: با توجه به فضای عمومی کشور گزاره برگی را آماده کردیم اما گفتگوی دو ساعته وزیر امور خارجه با برنامه نگاه یک و مطرح شدن همه موارد و گفتگوی اینجانب با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 موجب شد گزاره برگ منتشر نشود و همین صحبتها تبدیل به گزاره برگ شد.
وی افزود: مسئولان کشور در پی تأمین منافع ملی هستند و ما در شرایط بسیار حساسی هستیم که هر کسی می تواند سوء استفاده کند.
صالحی گفت: رژیم صهیونیستی و دیگران می خواهند بگونه ای به مذاکرات خدشه و بهانه ایجاد کنند.
وی افزود: توصیفی که از مذاکرات در سخنان مسئولان کشور چه در صدا و سیما و چه در دانشگاهها شد کفایت می کند و اکنون که مذاکرات دوباره آغاز شده است نیازی به گزاره برگ نداریم.
ادامه دارد.

ایران همه فنآوریهای مرتبط با دانش هسته ای را دارد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ایران در جهان تنها کشور در حال توسعه ای است که به همه فنآوریهای مرتبط با دانش هسته ای دست یافته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای صالحی در ادامه سخنانش در برنامه نگاه 1 شبکه یک سیما افزود: هیچ مورد از فناوریهای هسته ای نیست که ایران به آن دست نیافته باشد.
وی چرخه سوخت از اکتشاف تا استخراج از تبدیل به قرص تا مجتمع سوخت، طراحی قلب رآکتور،‌ تولید آب سنگین ، غنی سازی و تحقیق و توسعه را مهمترین فناوریهای مرتبط با دانش هسته ای دانست که دانشمندان ایرانی به آن دست یافته اند.
صالحی خاطرنشان کرد: حتی خارجیها نیز از دستآورد هسته ای همچون مجتمع سوخت متحیر شده بودند و علاوه بر آن شاهد طراحی رآکتور اراک و بازطراحی قلب این رآکتور بودیم.
وی ادامه داد: آب سنگین نیز کالایی راهبردی است که سالانه 20 تن تولید می کنیم که رقم قابل توجهی است و بر همین اساس اکنون 90 تن آب سنگین در اختیار داریم که طبق توافقنامه قادر خواهیم بود اضافه تولید خود و اورانیوم غنی شده را نیز بفروشیم که امتیازات بسیار بزرگی است.
وی در باره خطوط قرمز اعلامی جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: یکی از خطوط قرمز ما رآکتور اراک بود که بر ای