تصویر حشمت اله  رجب زاده

حشمت اله رجب زاده

از خواننندگان خوب استان لرستان است. او چندین اثر با ترانه های محلی دارد و یکی از خوانندگان محبوب این خطه از ایران زمین است. از او آلبومی در مجموعهه نغمه های ایران زمین منتشر شده است که بسیار شنیدنی است.

آلبوم های حشمت اله رجب زاده