نتایج جستجو برای: مصطفی قطبی
  • پاکسازی مناطق جنگلی مازندران

    عکاس: مصطفی قطبی

    آخرین جمعه شهریور ماه با نام روز پاکسازی تفرجگاه های مردمی نام نهاده شده است . به همین دلیل تعدادی از نیروهای مردمی و شبکه ها و سمن های محیط زیست استان تهران و مازندران به پاک سازی تفرجگاه ها و اماکن تفریحی و گردشگری حاشیه جنگل شهید زارع و سی سنگان استان مازندران پرداختند.